DSR Verkiezingen

Ieder jaar kiezen de leden van de VSSD een ledenraad, de Delftsche Studenten Raad (DSR). Dit jaar zijn de verkiezingen op 1 en 2 mei. Deze twee dagen kan je je stem uitbrengen op een van de twee partijen. Te zijner tijd komt er een link op onze site en ontvangt ieder lid nog een mail met meer informatie.

Wat is de DSR precies? Binnen een vereniging hebben in principe alle leden wat te zeggen. Aangezien de VSSD ruim 3000 leden heeft, is het lastig om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de VSSD voor een ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU. De ledenraad is namelijk het hoogste orgaan binnen de VSSD waaraan het dagelijks bestuur verantwoording aflegt, die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt en die het bestuur informeert. Ook kan de DSR het dagelijks bestuur verplichten om een standpunt tegenover een instelling als de TU in te nemen. Een goed voorbeeld is eerder dit jaar over de RAS voorgekomen, toen de TU besloot om de geldkraan een stukje dicht te draaien zo dat iedere full-time bestuur minder ras-maanden zou mogen krijgen.

Zoals te lezen is de DSR een belangrijk en nuttig orgaan voor de gehele organisatie van de VSSD. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leden hun stem uitbrengen bij de DSR verkiezingen. Op die manier krijgt de VSSD een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van haar leden. Zo kan de VSSD optimaal de studentenbelangen behartigen.

Dit jaar zijn er twee partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de DSR, te weten BAS en DQ. Om te laten weten wat deze groeperingen willen doen hebben ze ieder een artikeltje voor in het Orakel van april geschreven. Het Orakel komt over twee weken uit.

Wil je meer weten over de DSR? Kijk dan op de pagina over de verkiezingen en onze ledenraad.

Share

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief