TWK aanvragen

TWK Aanvragen

Woon jij op kamers en is je leven al duur genoeg? Vraag dan vóór 31 december je TWK (Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders) aan! Dankzij deze regeling kan je tot wel €135 van je woonlasten terugkrijgen van de gemeente. Dit zijn de rioolafvoerrechten en de afvalstoffenheffingen. Deze worden vaak doorberekend in de huur- en servicekosten van je kamer. Dit is terug te vinden in je huurcontract of huurspecificatie.

De regeling is in 2003 door STIP in het leven geroepen omdat studenten meestal wel een laag inkomen hebben, maar toch geen gebruik konden maken van de reguliere kwijtschelding. Ondanks grote bezuinigingen bij de gemeente is het ook in 2017 weer mogelijk om TWK aan te vragen.

Voorwaarden

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

1. Onzelfstandige wooneenheid

Je woont in 2017 in een onzelfstandige wooneenheid in Delft. Dit is een woning waarvan je de voorzieningen (bijvoorbeeld keuken, toilet en douche) deelt met medebewoners.

2. Inkomen

Je inkomen is niet hoger dan het mooie ronde bedrag van €982.79. Je inkomen is opgebouwd uit bijverdiensten, studiefinanciering en eventuele uitkeringen. Een aanvullende lening bovenop je studiefinanciering telt gelukkig (en terecht) niet mee als inkomen.

3. Vermogen

Je vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens. Dit is geen vast bedrag, maar afhankelijk van je huur en je ziektekosten. Je berekent je vermogensgrens als volgt:

Vermogensgrens = normbedrag kosten levensonderhoud (bijstandsnorm) + subsidiabele huur – normhuur + ziektekostenpremie – normpremie ziektekosten

Voor verreweg de meeste studenten zijn de bedragen als volgt:

Categorie Normbedrag
Normbedrag kosten levensonderhoud € 982,79
Normhuur € 206,48
Normpremie ziektekosten € 39,-

Tabel 1 Bronnen: Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK)
Gemeente Delft & Normbedragen bestaanskosten Belastingdienst

Met deze bedragen wordt de formule een stuk simpeler:

Vermogensgrens = €786,31 + subsidiabele huur + ziektekostenpremie

Woon je wel samen en deel je daarnaast nog je voorzieningen met andere mensen? Kijk dan onderaan dit artikel om jouw vermogensgrens te berekenen.

De enige bedragen die je dan dus nog zelf in moet vullen, zijn de subsidiabele huur en je ziektekostenpremie.

Subsidiabele huur

Subsidiabele huur = netto huur (=kale huur) + subsidiabele servicekosten.
Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die je mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Servicekosten die subsidiabel zijn, zijn:

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Huismeesterkosten
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Voor meer informatie, zie de Toeslagen van de Belastingdienst.

Ziektekostenpremie

Dit is de premie die jij betaalt voor je zorgverzekering.

4. Aantonen

Je kunt aantonen dat de gemeentelijke heffingen in je huur zijn doorberekend. Dit kan je vinden in je huurcontract of huurspecificatie. Voor DUWO-bewoners wordt deze jaarlijks rond 1 juli verstuurd.

Bewijsstukken

Naast de voorwaarden waar je aan moet voldoen, moet je ook nog een aantal bewijsstukken inleveren. De volgende stukken moet je standaard inleveren:

 • Huurcontract van de woning waar je in 2017 woont of woonde
 • Huurspecificatie januari 2017 of brief huurverhoging 2017, waaruit blijkt welk bedrag aan gemeentelijke heffingen wordt doorberekend. Indien je huurt van DUWO, kan je de specificatie huurverhoging downloaden op www.duwo.nl in ‘Mijn DUWO’.
 • Recente bank- of giroafschriften van jezelf en/of partner waarop de laatste huurbetaling staat aangegeven
 • Afschriften van bank-, giro en spaarrekeningen met saldi per 1 januari 2017.
 • Salarisstroken uit januari 2017 en/of specificatie studiefinanciering (DUO van januari 2017, waaruit blijkt welke bedragen je aan basisbeurs, aanvullende beurs, rentedragende lening en collegegeldkrediet ontving). Dit is géén bankafschrift of overzicht van het hele jaar 2017.

Indien van toepassing, moet je onderstaande stukken ook inleveren:

 • Kentekenbewijs van auto + datum tenaamstelling
 • Bankafschrift aandelen- optiepakket/beleggingen per 1 januari 2017
 • Bewijs van toekenning huurtoeslag 2017 (Belastingdienst)
 • Bewijs van toekenning huurtoeslag 2017 (Belastingdienst)
 • Afbetalingsverplichtingen en de schuldenstand op 1 januari 2017

Aanvragen

Heb je op alle vragen ‘ja’ kunnen beantwoorden en heb je de bewijsstukken bij de hand? Ga dan naar de site van de Gemeente Delft en klik op ‘Online aanvragen TWK regeling’ en log in met je DigiD.

Normbedragen

Deze normbedragen moet je invullen in de formule voor de vermogensgrens om zo jouw persoonlijke vermogensgrens te berekenen. Verreweg de meeste studenten met gedeelde voorzieningen zijn alleenstaand en hebben daarom ook een eenpersoonshuishouden. Is jouw woonsituatie anders? Dan kan je met onderstaande normbedragen zelf jouw vermogensgrens berekenen.

Categorie Normbedrag
Alleenstaande (ouder) € 982,79
Gehuwd € 1.403,98

Tabel 2 Kosten levensonderhoud (bijstandsnorm) (Bron: Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) Gemeente Delft)

Categorie Normbedrag
Eenpersoonshuishoudens € 204,66
Meerpersoonshuishoudens € 202,85
Overige huishoudens € 206,48

Tabel 3 Normhuur (Bron: Normbedragen bestaanskosten Belastingdienst)

De meeste studenten hebben een eenpersoonshuishouden. Alleen wanneer je samenwoont heb je een meerpersoonshuishouden.

Categorie Normbedrag
Alleenstaande (ouder) € 39,-
Echtgenoten, samenwonenden of geregistreerd partners € 85,-

Tabel 4 Normpremie ziektekosten (Bron: Normbedragen bestaanskosten Belastingdienst)

Wil je al deze bedragen nog even nazoeken? Kijk voor de gegevens uit tabel 1 bij de site over de TWK van de gemeente Delft en voor de gegevens uit tabel 2 en 3 op de site over de normbedragen van de belastingdienst.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief