Informatie over Huurrecht

Informatie over Huurrecht

De VSSD heeft informatie over huurrecht beschikbaar in de vorm van een reader. Deze reader “Hufters en huurbazen” hoort bij de gelijknamige cursus die door de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft, de VSSD, wordt gegeven tijdens de Kamerzoekdagen in Delft. De Kamerzoekdagen worden georganiseerd door de studentenvereniging De Bolk en de VSSD en hebben als doel om aankomende eerstejaars studenten wegwijs te maken in het vinden van een kamer in Delft.

De reader is opgezet als handig naslagwerk dat gebruikt kan worden bij het hele traject van het zoeken van een kamer tot aan de dag dat je de gevonden kamer weer gaat verlaten. Het doel is niet om zoveel mogelijke juridische kennis over te dragen, maar om een juridisch onderbouwd handvat te geven bij het proces. Met die kennis kunnen veel problemen voorkomen worden, immers: voorkomen is beter dan genezen!

Stap voor stap worden de volgende onderwerpen behandeld, in dezelfde volgorde als jij ze waarschijnlijk zal doorlopen:

  1. Je zoekt een kamer
  2. Je vindt een kamer
  3. Je moet huur betalen
  4. De kamer moet worden opgeknapt
  5. De huur wordt opgezegd
  6. Onenigheid met de verhuurder, wat nu?
  7. Tijdelijke huur (Onderhuur)

Bij iedere stap worden de belangrijkste zaken behandeld waaraan gedacht moet worden en wordt vermeld welke wettelijke rechten en plichten je hebt.

Mochten er uiteindelijk toch problemen ontstaan, dan zijn er verschillende manieren om daarover geadviseerd te worden. Zo heeft de VSSD een steunpunt waar je met al je vragen over huurrecht terecht kunt. Op de laatste bladzijde staan alle adressen die handig kunnen zijn voor het leven op kamers.

DE READER ‘HUFTERS EN HUURBAZEN’ VIND JE HIER!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief