Oude stelsel

Het oude stelsel

De studiefinanciering in het oude stelsel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Basisbeurs*
  • Aanvullende beurs*
  • Lening
  • Collegegeldkrediet
  • Studentenreisproduct*

Alle onderdelen met een asterisk (*) worden omgezet in een gift wanneer je je studie binnen 10 jaar afrondt.

De bedragen voor aankomend jaar voor studenten onder het oude stelsel zijn als volgt:

Uitwonend Thuiswonend Alleen lenen**
Basisbeurs €288,95 €103,78
Aanvullende beurs €273,03 €251,40
Lening* €300,52 €300,52 €925,95
Collegegeldkrediet €165,33 €165,33 €165,33
Totaal €1.027,83 €821,03 €1.091,28

* Krijg je geen aanvullende beurs? Dan mag je het verschil bij lenen.
** Als je al je nominale studieduur aan basisbeurs hebt ontvangen, heb je geen recht meer op een beurs en mag je allen nog lenen.

Basisbeurs

De basisbeurs is een vast bedrag dat elke student per maand in het oude stelsel ontvang, ongeacht van het inkomen van de ouders. Het is echter wel afhankelijk van waar je woont. Thuiswonende studenten krijgen een lagere basisbeurs dan uitwonende studenten. Zie voor de bedragen bovenstaande tabel. De basisduur krijg je voor de nominale duur van je opleiding. Dit is de tijd waarin je over het algemeen de studie moet kunnen afronden. Voor de meeste hbo-bachelors is dit 4 jaar en voor de meeste wo-bachelors is dit 3 jaar. Voor masters zit de nominale studieduur tussen de 1 en 3 jaar.

De basisbeurs is in principe een lening, maar wanneer je je diploma haalt binnen tien jaar wordt deze omgezet in een gift.

Aanvullende beurs

De overheid gaat er vanuit dat je ouders meebetalen aan je studie, maar niet elke ouder kan dat. Voor studenten met ouders die onvoldoende kunnen bijdragen aan je studie is de aanvullende beurs. Deze is afhankelijk van het inkomen van je ouders, het aantal studerende kinderen en nog een paar factoren. Op de site van DUO kan je berekenen hoeveel aanvullende beurs jij kan ontvangen. Het maximale bedrag dat je kan ontvangen is voor volgend jaar €273,03. Net als de basisbeurs is de aanvullende beurs ook een lening die wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Lening

Als de basisbeurs, aanvullende beurs, bijdrage van je ouders en je eigen inkomsten niet genoeg zijn kan je een rentedragende lening afsluiten bij DUO. Dit kan ook nog wanneer je recht op de basisbeurs en de aanvullende vervallen is omdat je al te lang studeert. Je kunt lenen gedurende de nominale duur van je studie plus 3 jaar. Deze lening wordt niet omgezet in een gift en deze moet je dus ook terugbetalen. Hoeveel je mag lenen hangt af van of je wel of niet een aanvullende beurs hebt en hoeveel aanvullende beurs je krijgt. Als je recht op een beurs vervallen is wordt het maximaal te lenen bedrag voor zowel uit- als thuiswonende studenten €925,95.

Collegegeldkrediet

Bovenop je gewone lening kan je nog een lening afsluiten om je collegegeld te betalen. Dit is het collegegeldkrediet. Hoe hoog het collegegeldkrediet is hangt af van de hoogte van je collegegeld. Wanneer je instellingscollegegeld moet betalen mag je veel meer lenen. De rente voor het collegegeldkrediet is even hoog als de rente op je normale lening en je moet deze lening ook gewoon afbetalen.

Studentenreisproduct

Wil je meer weten over het studentenreisproduct, ook wel de OV-studentenkaart genoemd? Kijk dan hier.

Aflossen

Aan het eind van je studie moet je het geleende geld terugbetalen. Hier zijn de volgende regelingen voor getroffen.

  • Je hoeft pas twee naar de beëindiging van je studiefinanciering te beginnen met terugbetalen
  • Per maand ben je verplicht minimaal 12% van je extra inkomen boven het minimumloon te betalen om je studieschuld af te lossen. Verdien je dus niets of niet meer dan het minimumloon? Dan hoef je gedurende die tijd niets te betalen.
  • Heb je na 15 jaar je schuld nog niet afgelost? Dan wordt deze kwijtgescholden.
  • Omdat je soms het geld even hard nodig hebt, bijvoorbeeld als je aan het verhuizen bent, kan je een pauze instellen in het aflossen. In totaal heb je 5 jaar (60 maanden), de zogenaamde jokerjaren, die je vrij kan indelen. Die komen natuurlijk wel bovenop de 15 jaar terecht.

Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu of klik op een van de onderstaande links.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief