Tweede Studie

Tweede studie

Sinds 1 september 2010 is het volgen van een tweede studie niet langer bekostigd door de overheid en zijn de collegegelden vrijgegeven. Met dit document willen wij je informeren over de hoogte van het collegegeld voor tweede studies.

Hoe zit de regeling in elkaar?

Bij de regeling voor de tweede studie zijn er twee situaties te onderscheiden.

De eerste situatie is het volgen van een tweede studie naast je eerste studie zonder dat één van de twee is afgerond. De tweede situatie is het volgen van een tweede studie na het afronden van de eerste studie.

Situatie 1 – je volgt je tweede studie naast je eerste;

Tijdens een bachelor of master kun je vakken volgen van een andere opleiding. Zolang er nog geen diploma is behaald, kun je ook een complete tweede opleiding volgen (aan dezelfde of een andere instelling). Hiervoor kan geen extra collegegeld worden gevraagd naast het wettelijk collegegeld dat er al betaald wordt voor de eerste bachelor of master. Voor het collegejaar 2016-2017 is dat 1984 euro.

Situatie 2 – je volgt je tweede studie na de eerste;

Wanneer je een tweede studie wilt starten na het behalen van je eerste diploma betaal je altijd het instellingscollegegeld. Instellingscollegegeld is een hoger tarief dan het wettelijke collegegeld en wordt door een hogeschool of universiteit zelf bepaald. De tarieven variëren flink tussen de diverse instellingen.

Uitzondering situatie 2

Het wettelijk collegegeld geldt ook als je na het afronden van een studie nog een tweede bachelor of een tweede master in de zorg of in het onderwijs wilt volgen en je nog geen diploma hebt behaald in (één van) deze richtingen. Om te bepalen of een een opleiding een zorg- of onderwijsopleiding is, kun je het centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) raadplegen.

Hoe ziet de toekomst er uit?

Op 27 maart 2013 werd duidelijk dat de regeling zoals beschreven in situatie 1 van kracht blijft ook na collegejaar 2012-2013. Vanaf 2014-2015 wordt deze zelfs verankerd in de wet. Het wettelijk collegegeld zal in het collegejaar 2017-2018   2006 euro bedragen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief