Ledenraad (DSR)

Ledenraad: Delftsche Studentenraad

De VSSD heeft ruim 3000 leden, wat het lastig maakt om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de vereniging voor een afgevaardigde ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU Delft.

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt. Hieraan moet het Bestuur verantwoording afleggen en informatie verstrekken.

De vergadering

De vergadering wordt geleid door de technisch voorzitter, dit jaar Jip Rietveld. De ledenraad bestaat uit 11 personen. Zij zijn degenen die beslissingen maken tijdens de DSR-vergadering. Dit jaar bestaat de DSR uit:

1. Nils Bebelaar
2. David Buniatian
3. Rick van den Brink
4. Daylam Dag
5. Mateusz Glowacki
6. Tuur Knevels
7. Maud Adams
8. Marijn Roelvink
9. Pepijn van Sabben
10. David Sarkisian

Verkiezingen

De Delftse Studentenraad wordt ieder jaar door de leden gekozen. Tijdens deze verkiezingen bepalen de leden door wie zij zich willen laten vertegenwoordigen.

De DSR verkiezingen van 2021 vinden plaats in mei.

Vergaderkalender

De ledenraad houdt zes keer per jaar vergadering. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn als publiek. De DSR vergadert dit studiejaar op de volgende data:

2 september 2020 – Wisseling DSR en Bestuur

12 oktober 2020 – Speerpunten

15 december 2020 – Beleidsplan 2021

24 februari 2021 – Bijstellen begroting 2020-2021,
jaarrekening 2019-2020, jaarverslag 2020

3 mei 2021 – Vaststellen contributie 2021-2022

8 juni 2021 – Begroting 2021-2022

1 september 2021 - Wisseling DSR en Bestuur

Wil je een vergadering bijwonen, stuur dan een bericht naar: bestuur[at]vssd.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief