Ledenraad (DSR)

Ledenraad: Delftsche Studentenraad

De VSSD heeft ruim 3000 leden, wat het lastig maakt om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de vereniging voor een afgevaardigde ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU Delft.

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt. Hieraan moet het Bestuur verantwoording afleggen en informatie verstrekken.

De vergadering

De vergadering wordt geleid door de technisch voorzitter. De ledenraad bestaat uit 9 personen. Zij zijn degenen die beslissingen maken tijdens de DSR-vergadering. Dit jaar bestaat de DSR uit:

1. Rutger Blijleven
2. Thierry Cüppers
3. Daylam Dag
4. Julian van Dijk
5. Mateusz Glowacki
6. Khalid El Haji
7. Abdelkader Karbache
8. Fabian van der Poel
9. Mart Vloet

Verkiezingen

De Delftse Studentenraad wordt ieder jaar door de leden gekozen. Tijdens deze verkiezingen bepalen de leden door wie zij zich willen laten vertegenwoordigen.

De DSR verkiezingen van 2022 vinden plaats in mei.

Vergaderkalender

De ledenraad houdt zes keer per jaar vergadering. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn als publiek. De DSR vergadert dit studiejaar op de volgende data:

1 september 2021 – Wisseling DSR en Bestuur

14 oktober 2021 – Speerpunten 2022

14 december 2021 – Beleidsplan 2022

2 maart 2022 – Bijstellen begroting 2021-2022,
jaarrekening 2020-2021, jaarverslag 2021

3 mei 2022 – Vaststellen contributie 2022-2023

9 juni 2022 – Begroting 2022-2023

31 augustus 2022 - Wisseling DSR en Bestuur

Wil je een vergadering bijwonen, stuur dan een bericht naar: bestuur[at]vssd.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief