Ledenraad (DSR)

Ledenraad: Delftsche Studentenraad

De VSSD ruim 3000 leden heeft, wat het lastig maakt om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de vereniging voor een ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU Delft.

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt en waaraan het bestuur verantwoording aflegt en informatie verstrekt.

De vergadering

De vergadering wordt geleid door de technisch voorzitter, dit jaar Carel Wagenaar. Samen met de griffier Issa Hanou vormen zij het presidium. De ledenraad bestaat uit 13 personen. Zij zijn degenen die beslissingen maken tijdens de DSR-vergadering. Dit jaar bestaat de DSR uit:

 • Marnix Weiler
 • Marijn van Steen
 • Jorino van Rhijn
 • Coco Langens
 • Reinier Koops
 • Raf van de Kar
 • Lars van der Horst
 • Mateusz Glowacki
 • Jeannine Frijns
 • Jasper Fontijn
 • Bram Dikker
 • David Buniatian
 • Niels Buijssen

Verkiezingen

De Delftse Studentenraad wordt ieder jaar door de leden gekozen. Tijdens deze verkiezingen bepalen de leden door wie zij zich willen laten vertegenwoordigen.

De DSR verkiezingen van 2020 vinden plaats in mei.

Vergaderkalender

De ledenraad houdt zes keer per jaar vergadering. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn als publiek. De DSR vergadert dit studiejaar op de volgende data:

4 september 2019 – Wisseling DSR en Bestuur

16 oktober 2019 – Speerpunten Bestuur 56

18 december 2019 – Beleidsplan 2018

26 februari 2020 – Bijstellen begroting 2019-2020,
jaarrekening 2018-2019, jaarverslag 2019

6 mei 2020 – Vaststellen contributie 2018-2019

10 juni 2020 – Begroting 2019-2020

2 September 2020 - Wisseling DSR en Bestuur

Wil je een vergadering bijwonen, stuur dan een bericht naar: bestuur[at]vssd.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief