Ledenraad (DSR)

Ledenraad: Delftsche Studentenraad

De VSSD ruim 3000 leden heeft, wat het lastig maakt om een ledenvergadering te organiseren. Daarom heeft de vereniging voor een ledenraad gekozen, genaamd de Delftsche Studenten Raad (DSR). Deze ledenraad is nadrukkelijk niet hetzelfde als de Studentenraad van de TU Delft.

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, die het beleid van de VSSD kritisch bekijkt en waaraan het bestuur verantwoording aflegt en informatie verstrekt.

De vergadering

De vergadering wordt geleid door de technisch voorzitter, dit jaar Carel Wagenaar. Samen met de griffier Issa Hanou vormen zij het presidium. De ledenraad bestaat uit 13 personen. Zij zijn degenen die beslissingen maken tijdens de DSR-vergadering. Dit jaar bestaat de DSR uit:

 • Ruben Bes
 • Caspar Boersma
 • Julia van Deventer
 • Anne-Kee Doing
 • Martijn Heufke Kantelaar
 • Anneke Kraamer
 • Wietse Kruijsse
 • André Makkinje
 • Anna-Louise Nijdam
 • Jorino van Rhijn
 • Maria de Vries Robbe
 • Sybren van der Velde
 • Marnix Weiler

Verkiezingen

De Delftse Studentenraad wordt ieder jaar door de leden gekozen. Tijdens deze verkiezingen bepalen de leden door wie zij zich willen laten vertegenwoordigen.

De DSR verkiezingen van 2019 vinden plaats in mei.

Vergaderkalender

De ledenraad houdt zes keer per jaar vergadering. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn als publiek. De DSR vergadert dit studiejaar op de volgende data:

5 september 2018 – Bestuurswissel VSSD

17 oktober 2018 – Speerpunten Bestuur 55

19 december 2018 – Beleidsplan 2018

20 februari 2019 – Bijstellen begroting 2018-2019,
jaarrekening 2017-2018, jaarverslag 2018

24 april 2019 – Vaststellen contributie 2018-2019

12 juni 2019 – Begroting 2019-2020

September 2019 - Wisseling DSR en Bestuur

Wil je een vergadering bijwonen, stuur dan een bericht naar: bestuur[at]vssd.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief