DSR Verkiezingen 2017

DSR Verkiezingen 2017

De verkiezingen komen er weer aan! Ieder jaar kiezen de leden van de VSSD een ledenraad, de Delftsche Studentenraad (DSR). Dit jaar zijn de verkiezingen op 1 en 2 mei. Deze twee dagen kan je je stem uitbrengen op een van de twee partijen.

Don Quichotte (DQ)

Don Quichotte (DQ) is een van de partijen in de ledenraad van de VSSD. De ledenraad is het hoogste orgaan van de VSSD en vertegenwoordigt alle leden van de VSSD. De ledenraad heeft naast DQ nog een andere partij genaamd BAS.
DQ bestaat voornamelijk uit voormalig VSSD-bestuurders om zo een continu beleid te waarborgen binnen de VSSD. Leden van DQ zitten niet in de studentenraad of in de gemeenteraad, waardoor ze zich onafhankelijk kunnen opstellen. DQ kan daardoor altijd zeggen wat het beste voor de student is zonder rekening te hoeven houden met wat bijvoorbeeld het College van Bestuur ervan vindt.
Leden van DQ hebben zich in het verleden onder meer ingezet voor een huisvestingsconvenant dat is gesloten met de gemeente en universiteit voor het bouwen van 1400 studentenwoningen. Ook strijdt Don Quichotte tegen verschoolsing en nutteloze verengelsing van het wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast heeft DQ zich hard gemaakt voor het capaciteitsprobleem van de TU Delft en van de Haagse Hogeschool.

DQ heeft 13 verkiesbare leden:

 1. Anneke Kraamer, VSSD 52
 2. Andre Makkinje, VSSD 51
 3. Wietse Kruijsse, VSSD 53
 4. Christiaan Meijer, Lijst Beta 6
 5. Peter Vinke, VSSD 53
 6. Martijn Heufke Kantelaar, VSSD 53
 7. Ruben Bes, VSSD 53
 8. Jiska Bonte, VSSD 51
 9. Koen van Hoof, VSSD 51
 10. Koen Kwakman, VSSD 50
 11. Eric van Enter, VSSD 51
 12. Timo Keil, VSSD 52
 13. Anneroos Brussee, PS Bestuur 123

Betrokken Actieve Student (B.A.S.)

De BAS-fractie in de ledenraad onderscheid zich door haar gevarieerde achtergrond van fractieleden en nuchtere werkwijze. De gevarieerde achtergrond heeft als gevolg dat er veel verschillende kennis aanwezig is in de fractie. Zowel onderwijs als huisvesting, financiën en gemeentepolitiek kunnen inhoudelijk goed worden besproken. Een ander gevolg is dat de BAS-fractie een breed scala aan studenten vertegenwoordigt. DSR fractie wordt elk jaar gevuld met mensen met bestuurservaring, vanuit de Studentenraad, studieverenigingen, STIP, StuD en studentenverenigingen.

Door deze breedte mét inhoudelijke diepte is BAS in staat om met een open en nuchtere blik van buitenaf naar de VSSD te kijken. Dit heeft als voordeel dat de VSSD hierdoor precies weet in wat voor omgeving zij staat en hoe zij de belangen van de student het beste kan dienen. BAS maakt zich dan ook sterk voor punten, waarin het raakvlak van de VSSD met haar omgeving goed wordt gebruikt. Dit betekent concreet:

 1. Verhogen van bekendheid VSSD en haar activiteiten.
 2. Focus houden op vakbondstaken met belang van de student centraal.
 3. Goede contacten leggen en onderhouden met andere gremia in Delft.
 4. Meer draagvlak creëren onder de Delftse studenten.

B.A.S. heeft 11 verkiesbare leden:

 1. Ivo van der Horst, VSSD 52
 2. Sybren van der Velde, STIP
 3. Yannick Hoff, ORAS 45
 4. Sophie de Roda Husman, PS 122
 5. Maria de Vries Robbe, VSSD 53
 6. Carel Wagenaar, ORAS 45
 7. Anniek Veen, AIESEC
 8. Noortje van Wageningen, ORAS 43
 9. Matthijs Kosicki, STIP
 10. Matthias Floor, STIP
 11. Lex Razoux, ORAS 43

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief